Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/xn--megamller-p8a.dk/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/xn--megamller-p8a.dk/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/xn--megamller-p8a.dk/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

NEJ-til-kæmpevindmøller-6x365_46_13

Socialdemokratimodvind

Vindmølle06

Vindmoelle_1

 

 

 

 

Faxe-180x85

stoj-180x100 

Login

Debat

Brug ressourcerne på mere givtige tiltag!
Kolding kommune stopper vindmølle projekt på grund af usikkerhed om lavfrekvent støjs sundhedsvirkninger (19.12.12 på TV2), stor, stor respekt for Koldings beslutning, derovre lader man sig ikke korrumpere af Miljøministeriets embedsmænd som med miljøminister Ida Aukens velsignelse fejer internationale forskningsresultater og danske fra Aalborg universitet til side ved hjælp af ren manipulation for at trumfe politiske sager igennem.
Kæmpevindmøller på Stevns kan af mange gode grunde lægges i syltekrukken eller bedst helt opgives. En af grundene er testcenteret i Østerild på Thy som netop er startet ( også under massive protester og ballade ), lad det blive udbygget med en stribe forskellige typer kæmpemøller og lad de kommende år give erfaringer og testresultater til at træffe så vitale beslutninger på, frem for med brutal politisk magt at voldtage vores pragtfulde Stevns.
Beskæftigelse, langtidsholdbare job er Stevns’ helt store problem, dette hjælper kæmpevindmøller på Stevns kun på yderst minimalt eller slet ikke. Der er andre grønne veje at gå på for Stevns. Lad Plan- og Teknikudvalget på Rådhuset bruge sin kapacitet på at kortlægge den totale biomasse i kommunen (landbrug, industri, affald, spildevand, husholdninger osv. listen er længere), saml borgerne i andelsselskaber om udnyttelsen og skabningen af vedvarende job. Nogle af tingene gøres allerede i andre kommuner f.eks. i Fredericia med spildevandet.
Korruption er nævnt tidligere; men når men ser på kortet med de udpegede områder kommer man til at tænke på korruption igen. Hvis man betragter målebordsblade over kommunen behøvede alle områderne ikke ligge i ”gammel Stevns” kommune, men nogle områder kunne sagtens ligge i ”Gammel Vallø” kommune. Hvor bor de involverede politikere og ansatte? Er der nogle af de involverede som kan have tungtvejende interesser andre steder, så som være involveret på en eller anden led i Dong, Seas eller lignende?
Stevns skal også være en attraktiv nabo til kraftcenteret som vokser og udvikler sig frem i Køge de kommende år, med nyt stort sygehus og jernbane fra København til Ringsted over Køge, dette kan helt sikkert give befolknings og virksomheds tilvækst i en veltrimmet Stevns kommune, som ikke er skæmmet og ødelagt af ”Kæmpevindmøller”.
Kommunens debatmøde den 8. november 2012 var en skandale, mere et salgsmøde end debat. Man havde flot undladt at invitere en ”professionel” kritiker for at få en værdig debat. Økonomien totalt for en ”kæmpevindmølle” blev ikke dybere belyst. Vindmøller har været på støtten mere end de seneste 20 år og vil være det mange år fremover, er det det vi skal bruge vores sparsomme resurser på? De få mølleejere kan gnide sig i hænderne, alle vi andre må betale og lide under generne.
Stop kæmpevindmøller på Stevns nu, hvis siddende politikere skal kunne se vælgerne i øjnene ved efterårets kommunalvalg og bagefter.

John Riis
Bækkemosevej 14, Taastrup
4672 Klippinge

I sit læserbrev fra den 5. januar udtaler Birgit Smedegård, medlem af kommunalbestyrelsen for SF, at hun ikke ”på trods af megen læsning har fundet videnskabeligt belæg for at stå fast på hverken det ene eller andet standpunkt.”
Vi vil hermed pege på fyldige informationssider, der meget hurtigt ville kunne rette op på dette.
Vigtigst, pga. sin store informationsflade er den engelske side: www.epaw.org. Gå videre til ”documents” og videre til noise/health, hvis du interesserer dig for støjproblemerne. Men der er uendelig meget mere at tage fat på. Hjemmesiden repræsenterer 566 græsrodsbevægelser i hele EU fordelt på 24 lande.
Så er der www.stilhed.eu med videodokumentation, som repræsenterer 179 nabogrupper i Danmark.
Der er nok at tage fat på. Så, kære medborgere i Arnøje, Barup, Boestofte, Havnelev, Hellested, Holtug, Juellinge, Risby, Råby, Sigerslev og Tåstrup: Læs på lektien.

Hans Plesner Jakobsen
og Greta Gallandy-Jakobsen

Sønderbyvej 4, Karise

Kære Kommunalbestyrelse: Stevns er det nye Nordsjælland, hvis I vil!

– Eller det bliver slum, hvis I vil have kæmpemøller og holde de ressourcestærke skatteborgere borte i 30 år.
Glemte politikerne på borgermødet den 8. november at fortælle, at godsejer og kammerherre Christian Lassen, Juellinge, allerede i 2010 havde søgt om tilladelse til at opstille 2 megavindmøller lidt øst for Barup . Og glemte de, at de kendte de kort, som viste støjen fra møllerne. Men ikke hvilke frekvenser, der var tale om. Det ville have interesseret borgerne. Kendte de bilaget fra speiallæge Michael Rotne til Sundheds og Forebyggelsesudvalget bilag 418. Gjorde de det, nærmer oplysningsmødet den 8 .11 og indlæggene i pressen fra medlemmer af kommunalbestyrelsen som ren vildledning.
Videnskabens bekymring for skadevirkningen på helbredet er ikke til at komme udenom.. Er det virkeligt lovligt, bevidst at påføre befolkningen skader på helbredet? Hvorfor giver det ikke et gigantisk erstatningsproblem? Den lavfrekvente støj hindrer folk i at sove. Dette betegnes i menneskerettighederne som søvntortur. Nu vil I have folk med på en mølletur for at »høre« den infralyd, som ikke kan høres! Hvad med at hente nogle målinger fra husene i Kyse?
Hvad mener mit parti, Socialdemokraterne, hvad mener SF og Enhedslisten om, at almindelige danskere finansierer mølleejernes, f.eks. kammerherre Christian Lassens arbejdsfri milliongevinster gennem afgifter og samtidig må de fattige betale med med ødelagt natur, og ødelagt helbred? Ledende socialdemokrater ville aldrig udsætte deres børn for en mulig hjerneskade fra de store møllers vibrationer. Heldigt for kommunalbestyrelsen at den stort set bor udenfor de støjramte områder på Stevns. Det ligner en tanke.
Stevns adskiller sig fra andre områder ved sin hurtige forbindelse til store arbejdspladser. Stevns er ikke Vestlolland , Langeland eller Mors.
Østbanen og S-tog forbinder det umådelig stille og smukke område med København. Den nuværende fraflytning og arbejdsløshed kan standses på Stevns.
Men anbringer I møller på land, forsvinder skønheden. Ingen, som kan undgå det, vil bo i lavfrekvent støj.
I modsætning til motorveje og anden trafikbelastning er der alternativer til møller på land, nemlig møller på på havet.
Hvis I vil en fremtid for Stevns, sig nej til møllerne. Det gjorde Kolding !

Hein Heinsen, medlem af Socialdemokraterne
Sønderbyvej 3, 4653 Karise

I Stevnsbladet 5. januar 2012 forsøger medlem af kommunalbestyrelsen for SF, Birgit Smedegård at tage til genmæle over for de efterhånden mange kritiske røster imod kommunens planer om at etablere store vindmøller på Stevns. BS’s indlæg bringer mindelser frem om Dantes Den Guddommelige Komedie, som på trods af titlen ikke er komisk. Men ligesom Dante formår BS at få projekt vindmøller, som for mange af de berørte borgere opfattes som en ulykke, til at slutte i Himlen hos Gud, hvor alt ender lykkeligt – i form af cool cash!
Et generelt problem med BS’s indlæg er, at det er uklart, om hun udtaler sig som medlem af kommunalbestyrelsen eller som talsmand for den private Klima- og Energigruppen, hvis interesser hun tydeligvis plejer i sit indlæg. Hun henviser til den af kommunen arrangerede bustur 20. januar, der har til formål at borgerne ved selvsyn kan konstatere, at vindmøller ikke er et problem. De såkaldt ”åbne møder om store vindmøller” er derimod arrangeret af BS’s private interessegruppe.
Uagtet de potentielle interessekonflikter, der måtte ligge her, er det første spørgsmål, der melder sig i forbindelse med disse tiltag, om Kommunalbestyrelsen i ramme alvor mener, at en søndagsudflugt, hvor man kan besigtige store vindmøller, giver et retvisende billede af, hvordan det er at leve med sådanne vindmøller i årevis.
Hvad angår de ‘åbne møder’, holdes de ikke som led i debatten, men er åbenlyse hvervekampagner forbeholdt tilhængere og potentielle tilhængere af vindmøller, og på bedste kapitalistisk vis er maddingen, der skal få folk til at bide på krogen, at der er penge i skidtet! BS beroliger med, at der også vil være plads til kritiske spørgsmål på disse møder, for de vil nemlig spørge én, der har haft kontakt med naboer til vindmøller! Den form for evidens har ikke mere validitet end at komme med en person, der kender én, der har et billede af Chr. X på sin hvide hest!
I sit indlæg bevæger BS sig ud i nogle overvejelser om etik og påpeger, at etik efter hendes vurdering egner sig bedst til at overveje, hvordan man handler over for andre mennesker. Uden at skulle belære BS om forskellen på etik og moral, må jeg på det skarpeste tage afstand fra en ’etik’, der foregiver, at kommunens vindmølleplaner tager udgangspunkt i miljøbeskyttelse, når en person, der underskriver sig som medlem af kommunalbestyrelsen, til syvende og sidst får forvandlet det til et spørgsmål om ussel mammon. At det så er en SFer, der lægger stemme til et sådant synspunkt, er blot et kuriosum. Jeg forstår godt, hvis borgere efter at have læst BS’s indlæg spørger sig selv, om man fremover bør referere til kommunen som ’Investeringsforeningen Stevns Kommune’.

Bodil Helder
Barup Bygade 5, Barup
Karise

Det handler om penge

På www.stevns.dk kan man læse visionen for Stevns Kommune formuleret og besluttet af politikerne på Stevns. Det er helt tydeligt, at man/vi satser på bosætning og turisme som grundlag for kommunens økonomi – læs selv. Som borger eller evt. kommende borger må man forvente, at politikerne træffer beslutninger, der understøtter visionen.

Der er nogle naturgivne vilkår for Stevns, og det er: smuk natur og landskab, lang kyst, en verdens-unik historie, samt en infrastruktur, der er vanskelig at udbygge. Derfor er visionen helt logisk: Stevns kommune skal leve af bosætning og turisme, samt erhverv, der kan fungere i den ret svage infrastruktur.

Hvordan kommer I politikere så i tanker om at opføre kæmpevindmøller? Det skriger imod jeres/vores vision. Møllerne forstyrrer naturen, gør folk syge, jager nye bosættere væk, tiltrækker ikke en eneste turist, skaber ikke en eneste arbejdsplads og forarmer boligejerne ved, at ejendomspriserne falder. Pudsigt nok, har jeg hørt, er det netop penge, som er politikernes argument: ”nogle borgere får mulighed for at tjene penge på vindmølle-strømmen, og vindmøller på havet er for dyre at servicere.” Har I prøvet at sætte regnestykket op mod den kendsgerning, at ejendommene på Stevns falder i værdi, sundhedsvæsenet belastes, og værst af alt: I skræmmer nye og nuværende skatteborgere væk fra Stevns – hvem vil bosætte sig i en vindmøllepark, hvis man har et andet valg? Jeg har også hørt argumentet: ”Det er noget, vi skal gøre som kommune.”  Okay, det er noget embedsværket har fortalt jer, at I skal gøre, for det er embedsværkets pligt. Men det er os vælgere – og ikke embedsværket -, der har ansat jer politikere, så I burde føle en naturlig pligt til at lytte til os. Jeg henviser igen til visionen: ”I Stevns Kommune arbejdes til stadighed for at fremme samspillet mellem naturen og befolkningens behov, ønsker og eget ansvar i forhold til omgivelserne.”

Det handler om penge, ja. Jeg og en flok andre små iværksættere har etableret små virksomheder, som er i harmoni med visionen for Stevns kommune, som kan drives under de naturgivne vilkår på Stevns, som sigter mod turismen, og, ikke mindst, som skaber arbejdspladser lokalt. Vi må bestandig høre på, at kun virksomheder med +20 ansatte regnes for noget på Stevns, og nu skal Stevns så også lægge jord til kæmpevindmøller. Det første er utopi p.g.a. vores infrastruktur, og det andet: læs ovenfor. Politikere på Stevns, nu må I vågne op og se virkeligheden, vælgerne og jeres egen vision i øjnene. I er ved at stadfæste Stevns kommunes status som udkantskommune og bygge 150 m høje monumenter over den. Og dét handler om tab.

Anni Cassias, Stevns Urter

Skovvejen 49

Kolding kommune stopper vindmølleprojekt pga usikkerhed om lavfrekvent støjs sundhedsvirkninger ( 19 – 12 – 12 på TV 2 ). STOR, STOR RESPEKT FOR KOLDINGS BESLUTNING. Derovre lader man sig ikke korrumpere af Miljøministeriets embedsmænd som med miljøminister Ida Aukens velsignelse fejer internationale forskningsresultater og danske fra Aalborg universitet til side ved hjælp af ren manipulation for at trumfe politiske sager igennem.
-KÆMPEVINDMØLLER PÅ STEVNS kan af mange gode grunde lægges i syltekrukken eller bedst helt opgives. En af grundene er testcenteret i Østerild på Thy som netop er startet ( også under massive protester og ballade ), lad det blive udbygget med en stribe forskellige typer kæmpemøller og lad de kommende år give erfaringer og testresultater til at træffe så vitale beslutninger på, frem for med BRUTAL POLITISK MAGT AT VOLDTAGE VORES PRAGTFULDE STEVNS.
-BESKÆFTIGELSE, LANGTIDSHOLDBARE JOB er Stevns helt store problem.  Dette hjælper Kæmpevindmøller på Stevns kun på yderst minimalt eller slet ikke. Der er andre grønne veje at gå på for Stevns. Lad Plan- & Teknikudvalget på Rådhuset bruge sin kapacitet på at kortlægge den totale biomasse i kommunen( landbrug, industri, affald, spildevand, husholdninger o.s.v. listen er længere ), saml borgerne i andelsselskaber om udnyttelsen og skabningen af vedvarende job. Nogle af tingene gøres allerede i andre kommuner .eks i Fredericia med spildevandet.
-KORRUPTION ER NÆVNT TIDLIGERE; men når men ser på kortet med de udpegede områder kommer man til at tænke på korruption igen. Hvis man betragter målebordsblade over kommunen behøvede alle områderne ikke ligge i ” GAMMEL STEVNS ” kommune, men nogle områder kunne sagtens ligge i ” Gammel Vallø ” kommune. Hvor bor de involverede politikere og ansatte? Er der nogle af de involverede som kan have tungtvejende interesser andre steder, så som være involveret på en eller anden led i DONG, SEAS eller lignende?
-STEVNS SKAL VÆRE EN ATTRAKTIV NABO til kraftcenteret som vokser og udvikler sig frem i Køge de kommende år, med nyt stort stort sygehus og jernbane fra København til Ringsted over Køge. Dette kan helt sikkert give befolknings og virksomheds tilvækst i en veltrimmet Stevns kommune, som ikke er skæmmet og ødelagt af    ”   Kæmpevindmøller ”.
-KOMMUNENS DEBATMØDE D. 08.11.12 VAR EN SKANDALE, MERE ET SALGSMØDE END DEBAT. Man havde flot undladt at invitere en ”professionel” kritiker for at få en værdig debat. Økonomien totalt for en ”Kæmpevindmølle” blev ikke dybere belyst. Vindmøller har været på STØTTEN mere end de seneste 20 år og vil være det mange år fremover.  Er det det vi skal bruge vores sparsomme resurser på? De få mølleejere kan gnide sig i hænderne, alle vi andre må betale og lide under generne.
-STOP KÆMPEVINDMØLLER PÅ STEVNS NU, HVIS SIDDENDE POLITIKERE SKAL KUNNE SE VÆLGERNE I ØJNENE VED EFTERÅRETS KOMMUNALVALG OG BAGEFTER!!!

JOHN RIIS
BÆKKEMOSEVEJ 14, TAASTRUP
4672 KLIPPINGE

Skyld og skam kender vi alle. Skyld pådrager vi os alle. Men er vi også parate til at tage det moralske ansvar på os, som følger med skylden? Og hvis vi ikke er det., er vi så parate til at stå ansigt til ansigt med skammen, når den træder frem, efter vi har fortrængt ansvaret?

Scenen er sat for de stevnske politikere i almindelighed, men i særdeleshed for Teknik og Miljø-udvalget med udvalgsformanden for bordenden. Er de parate til at påtage sig skylden og ansvaret for opsætningen af mastodontvindmøller på et så u- og underbelyst grundlag, som det foreligger i dag – både når det drejer sig om helbred, når det drejer sig om økonomi, når det drejer sig om naturen etc. etc?

Skyld pådrager man sig, når man overtræder eller undlader at efterleve adfærdsregulerende regler, både retsregler og moralske normer. I forbindelse med retsregler er sagen enkel. Her kan man være juridisk skyldig, når man overtræder de regler, der reguleres af lovgivningen. Når man overtræder moralske regler, pådrager man sig moralsk skyld, hvilket er umiddelbart mere alvorligt, thi den moralske overtrædelse og den skyld, det ansvar og den skam, man pådrager sig i forbindelse med de eventuelle ulyksalige konsekvenser af sine handlinger, skal man leve med resten af sit liv. Man skal, hver gang man ser sig selv i et spejl, kunne se sig selv i øjnene, uden at blikket flakker og sige: jeg gjorde det rigtige!

Spørgsmålet om hvornår man pådrager sig skyld har været drøftet i mange sammenhænge. Ikke mindst i forhold til situationer og systemer, hvor individer har gjort sig skyldige i handlinger, autoriteter har pålagt dem, og hvor de bagefter har (forsøgt) sendt skyldspørgsmålet videre op i systemet til magthaverne. På Stevns er dette spørgsmål ikke så kompliceret. Her er det nemlig Teknik og Miljø-udvalget ledet af formanden, der som øverste myndighed pådrager sig skylden og ansvaret uden mulighed for at sende skyldsspørgsmålet videre. Dette forpligter både etisk og moralsk i et omfang, så man må foreholde politikerne/udvalget, om de har konfronteret sig selv med valget, konsekvenserne, skylden og ansvaret. Har I overvejet, om I kan se jer selv i øjnene, når – eller forhåbentlig hvis – I træffer beslutningen om at tæppebombe Stevns med mastodontvindmøller og dermed pådrager jer både skyld og ansvar på et grundlag, som ingen – heller ikke I – kender konsekvenserne af?

Og her findes efterfølgende ingen politisk skriftestol, hvor I kan få forladelse for jeres skyld!!! Eller nogen, der vil sige forlad dem deres skyld, thi de vidste ikke hvad de gjorde.

Jørn Helder

Barup Bygade 5

4653 Karise

Sundhedsskadeligt?

 

Flere og flere naboer til kæmpevindmølle klager over voldsomme støjgener og det tyder på, at de lovgivne grænser for støj fra vindmøller ikke beskytter naboerne godt nok. Jeg tror ikke på, at nogen ville bruge deres tid på, at beklage sig hvis det ikke var velbegrundet.

Samtidig peger flere lægevidenskabelige undersøgelser på de sundhedsskadelige konsekvenser, der knytter sig til især den lavfrekvente lyd, som møllerne også skaber og som man ikke kan høre. Den medfører især søvnforstyrrelser, forhøjet blodtryk og stresssymptomer.

Meget tyder derfor på, at der ikke er overensstemmelse mellem lovgivningens støjgrænser og de acceptable grænser, som de opfattes af naboer til kæmpevindmøllerne.

Jeg vil derfor opfordre vore lokale politikere til, at afstå fra at give tilladelse til opsætning af kæmpevindmøller på land, eller i det mindste at afvente flere uvildige undersøgelser på området.

 

Er du også modstander af, at tillade opstilling af kæmpevindmøller på land før man med absolut sikkerhed kender de sundhedsskadelige virkninger, vil jeg opfordre dig til at vise din modstand – se mere på www.megamøller.dk.

 

Pia Berendt Andersen

Barup Bygade 4, Barup

 

Vismændene forklarer hvorfor vindmøllesatsningen skader klimaet og Danmarks konkurreneevne:

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-45409442:vismand-flere-vindmøller-skader-klimaet.html

Man ødelægger mange danskeres velfærd uden at det har nogen effekt på klimaet. Og vi betaler selv de  mange milliarder gennem elregningen.

 

Her står borgmesteren frem og forklarer:

 

tvsyd.dk/artikel/180647:Kolding-saetter-vindmoeller-paa-standby

 

 

Essensen er, at de ikke får nogle ordentlige svar, når de spørger om helbredsrisikoen. Der er ikke noget ordentligt beslutningsgrundlag.

 

Det er tankevækkende, at man er ved at sætte 1000 kæmpevindmøller op i Danmark på et ringe beslutningsgrundlag.

 

Stevns Kommune må også forlange at beslutninger der rækker 30 år og som påvirker borgernes hverdag og velfærd meget væsentligt sker på et informeret grundlag.

Etik. Hvad i alverden har det med vindmøller at gøre, vil nogle måske spørge sig selv? Måske også de stevnske lokalpolitikere med udvalgsformand Lene Madsen Milner i front? I deres bestræbelser på at udvise politisk korrekthed, når det drejer sig om opsætningen af de annoncerede gigantvindmøller på Stevns, har de fuldstændig udeladt ethvert etisk aspekt. Etik har kort sagt været fuldstændig fraværende i debatten om opsætningen af mastodontmøller. Specielt etik i relation til vindmøller og sundhed, som ellers adskillige forskere (bl.a. et forskerhold fra Ålborg Universitet) har sat store spørgsmålstegn ved. Og her er det måske værd at nævne især børnene, som ikke bare som de voksne kan flytte fra problemet, men som bliver udsat for en potentiel sundhedsfare, der måske vil præge dem for resten af livet (?), når de stevnske lokalpolitikere af politiske korrekthedshensyn vælger at spille russisk roulette med vores og vores børns helbred. Her må man minde dem om den etiske fordring, der handler om, at vi alle har et ansvar for hinanden. Hver gang vi træffer en beslutning eller udfører en handling skal vi gøre det i visheden om, at beslutningen og/eller handlingen altid påvirker andres liv. Om politikerne på Stevns er mindre etiske end andre steder, er tvivlsomt. Men etiske er de i alle tilfælde ikke, når de (bevidst?) vælger ikke at inddrage sundhed, helbred og livskvalitet både for voksne, men især for børn i deres såkaldte debat. Og her må Lene Madsen Milner påtage sig et ikke ubetydeligt ansvar som formand for Teknik og Miljø og dermed dagsordensætter for den såkaldte debat, når hun, uanset om det er fornuft eller følelser, der er hendes drivkraft, vælger at se bort fra den etiske fordring, der ligger på alle – også på udvalgsformanden for Teknik og Miljø. Og de øvrige stevnske politikere i øvrigt.

Så spørgsmålet er, om de stevnske politikere forstår den risiko, de løber. Om den politiske korrekthed er større end hensynet til voksne og børn, når det drejer sig om vores helbred?

Men måske er etik ikke et relevant tema, hvis man har sikret sig mod opstilling i de områder, hvor man selv og ens børn bor. Eller hvad siger du Lene Madsen Milner?

Jørn Helder

Tillykke med første fase af den vidensbaserede tilgang til borgeroplysningerne om risikoen ved etableringen af kæmpevindmøller til lands. Mon ikke de valgte beslutningstagere i Stevns Kommune nu vil inddrage reliabilitet og validitet som anvendt metode for evident at sikre sig, at hensynet til borgernes livskvalitet i særlig høj grad skal have en prioriteret plads i overvejelserne.
Initiativgruppen har med sin oprettelse og kommunikation startet den berettigede debat om: Kan Stevns Kommune virkeligt tilvejebringe placeringsmuligheder af sådanne industrianlæg i en landkommune!

Venlig hilsen Lars Juel Clement

Vi mener, at kommunen skal lade sine planer om opstilling af Kæmpevindmøller på Stevns falde til jorden.
Vi er meget bekymrede, hvis I fastholder ideen om opstilling af Kæmpevindmøllerne, idet jeres beslutning får enorme konsekvenser for vores lokalområder og borgernes helbred.
Ida Auken sagde i juni 2012 i samråd i Sundhedsudvalget i Folketinget, at der ikke findes videnskabelige undersøgelser, der kan påvise, at vindmøller ikke er sundhedsfarlige. Der er kommet samme svar fra sundhedsstyrelsen. Hvilken viden har I kommunalpolitikere, at I tør påstå, at vindmøllerne ikke er sundhedsfarlige?
Kan I stå til ansvar overfor Stevns Kommunes borgere, uden at kunne give dem sikkerhed omkring deres sundhed?
Er I også bevidst om, at der findes videnskabeligt materiale, der kan bevise, at de nuværende regler om støjgener er forkerte og at støjbelastningen derfor konstant undervurderes?
Er borgere på landet meget mindre værd end borgere i byområder?
Hvordan kan I forholde jer til, at den nuværende tilskudsordning til møllerne medfører, at pengene flyder til enkeltpersoner (lodsejere som loves op til 9 mio. kroner over en 25 års periode og vindmølleejere, som får ca. 20 mio. over de næste 25 år ved opstilling af en 3,6 MW vindmølle) mens naboer får en engangserstatning, som aktuelt ligger under det reelle værditab på boligerne?
Hvordan kan det tjene demokratiet og skabe social lighed?
Hvorfor forlanger Stevns Kommune ikke at se en vindmøllebekendtgørelse, der giver garanti for naboernes sikkerhed?
Ved man i Stevns Kommune, at der findes langt skrappere afstandskrav til kæmpevindmøllerne i andre lande, end i Danmark?
Når man i Danmark har afstandskrav på 4 x møllens højde, vil afstanden til en mølle på 130 m kun være 520 meter, hvorimod i Frankrig er afstanden 1500 m og i Canada 2000 meter?
Hvorfor dette hastværk med at beslutte at opsætte kæmpevindmøller på Stevns, når vi hver eneste dag i medierne hører om flere og flere kommuner, der siger NEJ TAK.

1965 sagde nej!
Vi siger NEJ til kæmpevindmøller på Stevns - hvad siger du? Deltag i debatten.

Debat-300x100

 

Nye kommentarer