Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/xn--megamller-p8a.dk/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/xn--megamller-p8a.dk/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/xn--megamller-p8a.dk/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

NEJ-til-kæmpevindmøller-6x365_46_13

Socialdemokratimodvind

Vindmølle06

Vindmoelle_1

 

 

 

 

Faxe-180x85

stoj-180x100 

Login

Jeg spørger: Befinder Danmark sig i en undtagelsestilstand? G.G.-Jakobsen

Undtagelsestilstand” bliver defineret sådan: En retslig tilstand hvor normale love og rettigheder er sat ud af kraft, på grund af omstændigheder, der truer samfundets struktur eller eksistens.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som Danmark har tiltrådt, udpeger nogle regler omkring undtagelsestilstanden – artikel 15 siger kort, at en nation kan træffe forholdsregler, der fraviger de normale menneskerettigheder, hvis dens eksistens er truet. Det kræver, at Europarådet holdes underrettet og visse menneskerettigheder kan aldrig fraviges, retten af have liv og lemmer i behold. (ikke drab, ikke tortur tilladt)

Jeg fik det uhyggelige indtryk af Damarks katastrofetilstand, efter jeg havde læst VVM rapporten, der blev udfærdiget for Kragerup Gods’ planen om at opstille 6 Siemens vindkraftværker på 3 MW. Som bekendt havde Stevns Kommune inviteret til en bustur, som skulle give et indtryk af disse møllers placering.

Jeg fik hjertebanken, da jeg så den forfærdelige ødelæggelse, som dette 180.000.000 kroner projekt har bragt med sig. Det sørgelige syn ønsker de færreste Stevnsborgere at opleve på vores egn.

Næste dag fik jeg printet VVM redegørelsen, har læst den og er stødt på følgende:

Disse vindmøller til en pris på 180 millioner kroner har sat alle love og bekendtgørelser ud af kraft, som stod i vejen for dette åbenbart økonomisk interessante projekt. Vi er ikke blevet informeret om de klimapolitiske intentioner, der har ført til dette byggeri, men om den forunderlige situation, at Nordea gerne ville låne penge til det fattige gods. Man havde glæde af Go-high- projektet, men det andet battede ligesom mere. At lade turister klatre i trækronerne er ikke så lukrativ for godset. Det store lån forventede man at kunne betale indenfor de kommende 10 år.

Følgende fakta skræmmer mig, når jeg tænker på Juellinge Gods og Gjorslev:

Der blev bygget med alle de miljøbelastende konsekvenser her:

 1. i et herregårdslandskab.
 2. - i området af en fredsskov
 3. - i et habitatområde for flagermus
 4. - i et ”særligt landbrugsområde”
 5. - indenfor Vejdirektoratets oprindelige grænse
 6. - i et potentielt vådområde, Planloven § 35, stk.1
 7. - indenfor Nordrup Kirkes beskyttelseslinje
 8. OG indenfor støj- og skyggegrænsen for beboelse

 

Kære søde kommunalpolitikere, hvad sker der? Synes I ikke selv, at det er meget uhyggeligt?

Inden VVM undersøgelsen blev lavet, var projektet åbenbart en besluttet sag: Der skulle opstilles vindmøller, koste hvad det ville. Nu drejede det sig udelukkende om, at få formaliteterne på plads og alle forhindringer af vejen.

Det samme må aldrig ske for Stevns!

Kan I selv se, hvordan jeres VVM redegørelse ville se ud, hvis I gennemførte jeres plan?

 1. Verdens Kulturarv – gør ikke noget, turisterne kommer alligevel kun til klinten
 2. Nordeuropas fugletræk sluse – det har vi ikke undersøgt, vi har heller ikke belæg for noget og det har andre nok heller ikke
 3. flagermus – der er nok ikke nogen, ellers fjerner vi lidt skov og især de høje træer. Vi må jo beskytte flagermusene for rotorslag. Når de er væk, kan de ikke dø på en pinlig måde. DET er Kragerups opskrift!!!
 4. Herregårdslandskab – vi giver bare dispensation, så går det nok
 5. Fredede bygninger – vi holder jo de lovlige afstandskrav
 6. Fortidsminder – der kommer jo ikke nogen og kigger derfra
 7. Små veje – de bliver jo genetableret om 20-30 år.
 8. Vandbeskyttelseslinje – vi giver bare dispensation, det er ikke så slemt
 9. Vindmøllestøj – vi synes ikke, at det kan måles og bevises, derfor eksisterer den nok ikke.

Konklusion: Hvis folk bare ejer deres mølle, er alt godt. ”Own pigs don’t smell!

Kære politikere: MED LOV SKAL LAND BYGGES! Er det virkeligt nødvendigt at minde jer om det? Gamle Valdemars indledning til den Jyske Lov siger det, der har holdt i mange hundrede år:

Loven skal være ærlig og retfærdig, tålelig, efter landets sædvane, passende og nyttig og tydelig, så alle kan vide og forstå, hvad loven siger. – Loven skal ikke gøres eller skrives til nogen mands særlige fordel, men efter alle deres tarv, der bor i landet.

 

Skriv et svar

1965 sagde nej!
Vi siger NEJ til kæmpevindmøller på Stevns - hvad siger du? Deltag i debatten.

Debat-300x100

 

Nye kommentarer