Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/xn--megamller-p8a.dk/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/xn--megamller-p8a.dk/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/xn--megamller-p8a.dk/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

NEJ-til-kæmpevindmøller-6x365_46_13

Socialdemokratimodvind

Vindmølle06

Vindmoelle_1

 

 

 

 

Faxe-180x85

stoj-180x100 

Login

Nu rinder tiden snart ud for høringsfasen vedr. megavindmøller på Stevns. Afgørelsen nærmer sig. Eller gør den?

Jeg ser Flemming Petersen (V) lufte et forslag om at se ”med helt friske øjne” på nye placeringer. Dvs. at borgerne kan se frem til en ny proces med udpegninger, høringsfrist, efterbehandling mv. Har Venstre – og velsagtens deres alliancepartnere S og SF – gennemtænkt, at de dermed starter en langsom katastrofe for Stevns?

Stevns tilhører heldigvis endnu ikke den del af det danske land, der lidet smagfuldt benævnes ”den rådne banan”. Det er de yderområder, hvor lav beskæftigelse, faldende befolkningstal og deraf vigende skatteindtægter ender i en dødsspiral. Men skal den ligefrem hjælpes på vej af den stevnske kommunalbestyrelse?

Boligmarkedet i Gl. Stevns kommune står nærmest bomstille. Liggetiderne kan tælles i år. Salgspriserne er dernede, hvor de ikke har været i årtier – den lave rente til trods. Hvordan forestiller V ,S og SF udviklingen vil blive – navnlig i landsbyer og i det åbne land, hvis der ligger en tikkende bombe i form af nye potentielle områder på Rådhuset?

Dét kan ende i tomme huse, der bare kalder på en Låsby-Svendsen type og en type lejere, der medbringer behov for social støtte.

Men nej, nu glemmer jeg jo helt, at Stevns Kommune selv lufter en vision i Debatoplægget om at agere en slags Låsby Svendsen. Nemlig opkøbe med det formål at nedlægge boliger i det åbne land. For dermed at skabe sorte huller på landkortet, hvor man helt uden bøvl fra naboer kan opføre de ønskede kæmpevindmøller.

Nedlægge boliger i det åbne land! Undskyld, kære politikere,j men er I gået fra forstanden? Landområderne er bosætningsmæssigt Stevns største aktiv. Som Hein Heinsen så glimrende har beskrevet tidligere.

Vindmøller er industrianlæg og bør derfor principielt stå i industriområder. Og hvor i de omfangsrige planer for kommune og region står der, at der kan udlægges industriområder i det åbne land? Afstandskravene vedr. støj er mildt sagt utilstrækkelige, og desuden er de ekstremt forgrimmende, rent landskabsmæssigt.

Opfordringen til den samlede kommunalbestyrelse er at tage planen af bordet og erklære Stevns for uegnet til opførelse af kæmpemøller på land. Samtidig kunne I gå tilbage til jeres respektive moderpartier og fortælle, at stemmekvæget vanskeligt lader sig trække til truget. Husk også lige at nævne, at stevnsboerne er uegnede til straf i form af Landsplandirektiver, hvis det skulle komme dertil. Energiforliget må genforhandles og energimålene justeres til et realistisk niveau. Møllerne må ud på vandet, hvis de fortsat skal anses for så pinende nødvendige for det globale klima. I bliver ikke alene – senest så jeg Koldings borgmester havde fået en mavefornemmelse, der tilsagde ham at tage vindmølleplanen af bordet.

Min egen fornemmelse sidder ikke i maven. Den sidder i øjet og ørerne og hjertet, hvor de store flader og vide horisonter har en særlig plads.

Når det kommer til navnlig område 4 og 5, Holtug/ Råby områderne, har I så tænkt på, hvordan Stevns så velkendte og massivt markedsførte klintekyst med de skiftende lag af flint og kridt for fremtiden vil tage sig ud fra søsiden?

Vi kommer til at ligne en kæmpelagkage med alt for høje lys i!

For øvrigt frarådes der i et 88 siders notat fra Miljøministeriet at opstille megamøller tæt på klintekyster. Det står på side 8 og ligger på kommunens hjemmeside.

Tak for ordet, Stevnsbladet.

Venlig hilsen

Lis Andersen
Højgårdsvej 2
4660 Store Heddinge

 

 

 

4 kommentarer til Kæmpelagkage med alt for høje lys

 • Greta Gallandy-Jakobsen skriver:

  Foragt for mennesker!
  Det vil jeg kalde de nuværende bestræbelser om at udskifte befolkningen med industrianlæg, der i øvrigt kun er nødvendige for ganske få projektmagere og vindindustrien. Et konkret eksempel: Den 28.1.2012 klokken 15.17 tillod jeg mig at ringe personligt til Bertel Stenbæk, som er formand for Miljø- og teknik udvalget i Kalundborg. Jeg ville gerne fortælle ham, at jeg og mange andre var kede af hele Kragerups vindmøllepark på 6 megamøller og kommunens VVM redegørelse, der er et hæsligt makværk. Han kunne ikke se noget forkert i, at kommunen har drejet og bøjet lovene og tilladt opsættelsen af disse monumenter for —- hvis skyld egentlig? Ikke miljøet vel? Han tilføjede så, at der ikke var noget problem i landskabsødelæggelsen, fordi DET VILLE JO BLIVE GENETABLERET OM 20-25 ÅR. Min spontane reaktion var: “Jamen, så er vi jo døde!” “Hvad så, så kommer der jo andre mennesker!” Hallo! Så var det sagt. De nuværende mennesker er ikke i Kalundborg Kommunes interesse? De skal bare skride og ikke forstyrre kommunen i deres planlægning? Jeg håber rigtig meget, at VORES egne politiker mander sig op og siger:NEJ! Så skal vi nok hjælpe dem med at forklare sig overfor folketingets politikerne, eller hvad ?

 • Jane og Steen Christoffersen skriver:

  Til Plan- og teknikudvalget, Stevns kommune
  Vi mener ikke, at der skal bygges megamøller på Stevns og vil hermed gøre indsigelse herover.
  Det er godtgjort, at der ikke foreligger videnskabelige undersøgelser, som viser inden for hvilke grænser støj fra møllevinger, lavfrekvent støj og blink fra mega-møllerne er sundhedsskadelige for mennesker.
  Vi mener, at det bør undersøges meget grundigt, hvorvidt andre grønne energiformer vil kunne etableres på Stevns. For eksempel om solcelleanlæg, som bliver mere og mere effektive, kunne være en mulighed her – vi kunne blive et skoleeksempel som Samsø, hvor (ifølge P4-østjylland) solenergi i 2013 vil dække 80% af Samsø kommunes strømforbrug. Formanden for teknik- og miljøudvalget i Samsø Kommune anbefaler andre kommuner at gøre det samme, det er simpelthen en god forretning – som han siger.
  Turister vil komme til Stevns for at se på solceller og ikke flygte fra synet af- og støjen fra de store møller, som alt andet lige vil være meget dominerende i det flade stevnske landskab.
  Når der etableres grøn energi – og det skal der selvfølgelig – skal det være på en måde, så det offentlige, og dermed alle borgere på Stevns, får glæde af det, og ikke kun den gruppe borgere, som på grund af privatøkonomiske fordele går ind for mega-møller for enhver pris.
  Hvis vi skal have mega-møller, hører de til på havet.
  venlig hilsen
  Jane og Steen Christoffersen

 • Chris Halewood skriver:

  I radioen i morges er der noget af en forklaring over pres om turbiner til lands. Vestas er udkonkurreret af deres konkurrenter i forhold til havvindmøller, ergo har de produkter uden marked…. deres største turbiner er pludselig egnede til land…

  Fordi registrering på dette forrum her ikke fungerer for mig (ingen email med kodeord) må jeg sige her at vi har leveret 55 ‘NEJ’ på insigelser til kommunen fra den nordlige del af Bjælkerup (ikke tid nok for at dække det hele) plus c. 12 har sagt de var tilmeldt på nettet.
  Chris H and Edith Rose Sigerlslevvej 48

 • Lis Andersen skriver:

  Hej Chris
  Jeg har også tænkt på at Bjælkerup kunne komme i farezonen. De udlagte arealer er alt for upræcise, møllerne kan rejses inden for hele den tynde sorte streg på kortet.
  . Men det er netop de forhold, du beskriver, der bag om den den demokratiske proces, styrer politikernes planer. Ved du godt, at planen er at rejse ca. 900 møller af megastørrelse i DK.
  Men nu er alt jo vendt til det bedre – flertallet er væk. Tillykke til Stevns og alle os bekymrede borgere.
  Mange venlige hilsner
  Lis Andersen, Bøgeskoven.

Skriv et svar

1965 sagde nej!
Vi siger NEJ til kæmpevindmøller på Stevns - hvad siger du? Deltag i debatten.

Debat-300x100

 

Nye kommentarer