Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/xn--megamller-p8a.dk/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/xn--megamller-p8a.dk/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/xn--megamller-p8a.dk/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

NEJ-til-kæmpevindmøller-6x365_46_13

Socialdemokratimodvind

Vindmølle06

Vindmoelle_1

 

 

 

 

Faxe-180x85

stoj-180x100 

Login

DASAM (Dansk selskab for Arbejds- og Miljømedicin) skrev i sit høringssvar (november 2011) til den ny bekendtgørelse om lavfrekvent støj (s.2 i http://dasam.dk/Dasam_upload/Dasam_bestyrelses_ref/hoeringssvar-vindmoeller-nov-2011.pdf) følgende: 

´Vi vurderer, at med de nuværende GVer (grænseværdier) for støj fra vindmøller vil et uacceptabelt antal borgere indenfor den afstand fra vindmøller som bekendtgørelsen regulerer være generet eller kraftigt generet af støjen. I de foreslåede grænser er der ikke i tilstrækkelig grad taget hensyn til særligt følsomme personer i befolkningen som pga. f.eks. forudbestående sygdom generes voldsommere af støj end befolkningen generelt.´

Der findes ikke undersøgelser, der belyser problemets omfang i Danmark, men baseret på udenlandske undersøgelser fra primært Sverige og Holland anbefaler DASAM, at støj GV sænkes fra de nugældende 39 dB(A), så der fremover ikke tillades mere end 35 dB(A) ved boliger ved en vindhastighed på 8 m/s. Der anbefales også at 35dB bruges som GV i støjsvage områder på landet – i dag vurderes de typisk under 44 dB GV. Herved bliver de danske GVer sammenlignelige med de svenske (12) og de new zealandske GVer (13). Baseret på den nuværende viden vil man forvente, at mindre end 10% af borgere, der bor i nærheden af vindmøller, så vil være generet af støjen.´

Dette høringssvar fik ingen virkning. På Stevns bor mange ældre mennesker i dårligt isolerede huse. Hvordan mon det påvirker dem at skulle leve deres ældre dage i støj, nat og dag? Mon ikke flere af dem tilhører gruppen af `særligt følsomme personer i befolkningen som pga. f.eks. forudbestående sygdom generes voldsommere af støj end befolkningen generelt.´

Skriv et svar

1965 sagde nej!
Vi siger NEJ til kæmpevindmøller på Stevns - hvad siger du? Deltag i debatten.

Debat-300x100

 

Nye kommentarer