Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/xn--megamller-p8a.dk/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/xn--megamller-p8a.dk/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /var/www/xn--megamller-p8a.dk/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

NEJ-til-kæmpevindmøller-6x365_46_13

Socialdemokratimodvind

Vindmølle06

Vindmoelle_1

 

 

 

 

Faxe-180x85

stoj-180x100 

Login

Vi er ikke mod alternativ energi, men vi er imod kæmpevindmøller på land, i hvert fald under den eksisterende afstands- og støjregulering, fordi:

 • Kæmpevindmøllerne støjer både hørligt og lavfrekvent. Støj forstyrrer søvnen. Manglende søvn over længere tid påvirker både den psykiske og fysiske sundhed. Erfaringen viser, at man ikke vænner sig til støjen fra kæmpevindmøllerne. Lægerne anbefaler en afstand af 1.5-2 km til møllerne, mens lovgivningen herhjemme kun kræver 600 meter (4 x møllehøjde). Det virker uansvarligt og i det hele taget helt forkert at risikere borgernes helbred og livskvalitet.
 • Kæmpevindmøllerne vil sende skygge-glimt ud over et meget stort område, og vil dermed genere naboer i kilometers afstand. Hvis du bor indenfor fire kilometer af en kæmpevindmølle vil de kunne påvirke din hverdag.
 • Kæmpevindmøllerne vil dominere og ødelægge landskabet i en vid omkreds. Landskabs og naturoplevelser vil være tabt i de næste 30 år. Stevns vil kunne miste sin tiltrækningskraft; sandsynligvis vil der ske fraflytning og færre vil flytte hertil.
 • Kæmpevindmøllerne vil forringe værdien af naboernes huse. Erstatningerne, der fastsættes inden møllerne kommer op, er ofte for lave. Erfaringen  viser, at huse der oplever stærke støj og skygge/lys gener kan blive usælgelige. Folk flytter fra dem og de står tomme. Naboer risikerer altså økonomisk ruin.

Beslutninger der rækker 30 år frem i tiden og som alvorligt kan påvirke vores hverdag og helbred, skal træffes på et informeret grundlag. Vi må have dokumentation for, at der ikke er helbredskonsekvenser af den lavfrekvente støj før vi opstiller dem, og vi må i det hele taget kræve, at lovgivningen beskytter borgerne, både for så vidt angår den krævede afstand til møllerne og for så vidt angår den økonomiske kompensation.

Det er f.eks værd at vide at:

 • I Sverige er støjgrænsen for vindmøller i det åbne land 35dB ved 8m/s, mens den i Danmark er 44dB. Og at dette svarer til en tredobling af støjniveauet?
 • Ifølge undersøgelser er halvdelen af naboerne stærkt generet at vindmøllestøj ved 44 dB (danske regler i landområder) mens 6% af naboerne føler sig stærkt generet af vindmøllestøj ved 35 dB (svenske regler i landområder).
 • Det er videnskabeligt påvist, at vindmøllestøj er mere generende for naboerne end f. eks. støj fra tog, biler og fly ved samme dB-niveau.
 • Ida Auken sagde i juni 2012 i samråd i Sundhedsudvalget i Folketinget, at der ikke findes videnskabelige undersøgelser, der kan påvise, at vindmøller ikke er sundhedsfarlige. Og at der er kommet samme svar fra sundhedsstyrelsen.
 • Når man i Danmark har afstandskrav på 4 x møllens højde, vil afstanden til en mølle på 130 m kun være 520 meter, hvorimod afstandene i andre lande skal være betydeligt større.
 • Havvindmøller gør hurtige teknologiske fremskridt og meget tyder på, at fremtiden for vindmøller ligger på havet?
 • Vindmølleejere (hvoraf hovedparten ikke vil være Stevnsboere) får ca. 20 mio. kr i overskud på en 3,6 MW vindmølle, betalt af el-forbrugerne gennem afgiften på el.
 • Nogle tjener stort, mens andre sidder tilbage med generne og værditabet- det risikerer at ramme socialt skævt.
 • Forskere fra Ålborg Universitet skriver: `Reglerne (for lavfrekvent støj) hævdes at give den samme beskyttelse som for industrielle kilder, hvilket simpelthen ikke er rigtigt´.

For mere information vil vi anbefale Landsforeningen af Naboer til Kæmpevindmøllers hjemmeside: stilhed.eu.
Vi gør vores politikere opmærksom på, at de har et ansvar for borgernes sundhed og vi opfordrer dem til at udsætte beslutningen til helbredsvirkningerne er klarlagt. Vi opfordrer dem til at holde fast i den strategi, som de har fulgt hidtil og som satser på Stevns´ unikke natur- og landskabsværdier. Beslutningen om at opsætte kæmpevindmøller kan ikke gøres om, hvis lægers advarsler viser sig at være velbegrundede og hvis de helbredskonsekvenser mange naboer nu melder om ikke er tilfældige men skyldes at kæmpevindmøllerne faktisk er sundhedsfarlige indenfor de eksisterende afstandskrav. Hvorfor beslutte nu, når vi hører om andre  kommuner, der ikke vil sætte vindmøller op på land, før virkningerne er tilbundsgående undersøgt?

2 kommentarer til Derfor er vi imod

 • Morten F Herskind skriver:

  Siger nej til vindmøller på stevns!

 • JEns Carsten Christophersen skriver:

  jeg er ikke imod vindmøller. MEN de store vindmøller som tænkes opsat på Stevns hører til ude på havet og ikke på land til gene for dyr og menneskers ve og vel. Iøvrigt (om dyr) så har vi jo også den meget sjældne bredøret flagermus flere steder på Stevns. Er der taget højde for dette…??

Skriv et svar

1965 sagde nej!
Vi siger NEJ til kæmpevindmøller på Stevns - hvad siger du? Deltag i debatten.

Debat-300x100

 

Nye kommentarer